Nasze strony wykorzystują pliki cookies oraz inne technologie, abyśmy, w raz z naszymi partnerami, mogli pamiętać i rozumieć Twój sposób korzystania z naszych stron.
Tutaj możesz dowiedzieć się więcej na temat plików cookies oraz podobnych technologii. Dalsze korzystanie z tej strony oznacza zgodę na te warunki.
W
GÓRĘ
O FIRMIE KAMIENIE
MILOWE
MISJA ZASOBY KORZYŚCI Zgodność Przejrzystości Nasi partnerzy w Europie Środkowo-Wschodniej

W DÓŁ

Partnerstwo z nami przyniesie Państwu korzyści
Nasze obszary wiedzy

Firma A&D Pharma Marketing & Sales jest częścią A&D Pharma Holdings, która przez ostatnie 15 lat budowała wiedzę fachową w obszarze sprzedaży hurtowej, sprzedaży detalicznej oraz usług marketingowych i sprzedaży.

Grupa, która wypracowała w 2014 r. skonsolidowany obrót wynoszący 840 milionów euro, jest obecna w 5 krajach Europy Środkowo-Wschodniej (w Rumunii, Polsce, Bułgarii, na Węgrzech oraz Słowacji).

Zasadnicza działalność A&D Pharma Marketing & Sales koncentruje się wokół usług dodanych w zakresie dostępu do rynku, kwestii regulacyjnych, dystrybucji, sprzedaży oraz marketingu dla jej partnerów strategicznych.

Racjonalne pod względem kosztów rozwiązanie outsourcingu

Przejście ze struktury o stałych kosztach do rozwiązania o zmiennych kosztach

Dostęp do nowych rynków

Zarządzanie, rozwój oraz rozszerzenie ugruntowanych marek pobocznych, co pozwala wewnętrznym działom skupić się na dojrzałych produktach oraz obszarach

Dostęp do niewykorzystanych specjalistycznych kanałów sprzedaży

Szkolenie w zakresie doradztwa

OBRÓT

107 milionów euro
w 5 krajach w 2014 roku

USŁUGI DODANE

Sprzedaż i marketing
Kwestie regulacyjne
Regionalna i krajowa sprzedaż hurtowa
Dostęp do rynku
Nadzór nad bezpieczeństwem medycznym i farmakoterapii

DOSTĘP DO PAŃSTW EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

Rumunia
Polska
Bułgaria
Węgry
Słowacja

ZŁOŻONE PORTFOLIO

Leki na receptę i bez recepty
Suplementy diety
Dermokosmetyki
Wyroby medyczne
Misja korporacyjna
Wiodące przedsiębiorstwo w zakresie sprzedaży i marketingu w Europie Środkowo-Wschodniej o skutecznych udokumentowanych wynikach i przejrzystej strategii rozwoju.

A&D Pharma Marketing & Sales obecnie

  • posiada wyjątkowy model biznesowy, oferujący pełen zakres usług na rynku farmaceutycznym Europy Środkowo-Wschodniej,
  • oferuje największy dedykowany zespół specjalistów w obszarze marketingu i sprzedaży leków na receptę oraz dostępnych bez recepty, suplementów diety, wyrobów medycznych oraz dermokosmetyków,
  • oferuje dostęp oraz obecność w regionie Europy Środkowo-Wschodniej na rzecz lokalnych lub międzynarodowych firm farmaceutycznych.

Nasze udokumentowane wyniki i przejrzysta strategia rozwoju czynią nas wiarygodnym partnerem, który dzieli się staraniami oraz ryzykiem na rzecz wzajemnej długoterminowej współpracy.

KAMIENIE MILOWE

OBECNIE

A&D Pharma Marketing & Sales obecnie

  • posiada wyjątkowy model biznesowy, oferujący pełen zakres usług na rynku farmaceutycznym Europy Środkowo-Wschodniej,
  • oferuje największy dedykowany zespół specjalistów w obszarze marketingu i sprzedaży leków na receptę oraz dostępnych bez recepty, suplementów diety, wyrobów medycznych oraz dermokosmetyków,
  • oferuje dostęp oraz obecność w regionie Europy Środkowo-Wschodniej na rzecz lokalnych lub międzynarodowych firm farmaceutycznych.

Nasze udokumentowane wyniki i przejrzysta strategia rozwoju czynią nas wiarygodnym partnerem, który dzieli się staraniami oraz ryzykiem na rzecz wzajemnej długoterminowej współpracy.

2010

Nabycie firmy zewnętrznej Ozone Laboratories oraz infrastruktury w Polsce, na Słowacji oraz Węgrzech

2009

Nabycie 100% udziałów w firmie Arishop Bulgaria & Serbia

2008

Dedykowane oddziały osiągające skonsolidowany udział w rynku równy 20% w Rumunii

2006

Począwszy od roku 2006 ukierunkowanie aby zosta dostawcą usług farmaceutycznych na terenie Europy Środkowo-Wschodniej
Utworzenie dedykowanej jednostki biznesowej obejmującej leki na recept

1997

Utworzenie jednostki biznesowej zajmującej się sprzedażą hurtową wyrobów farmaceutycznych (Mediplus)

1994

Utworzenie A&D Pharma – BMS pierwszego partnera strategicznego

Naszą misją jest zostanie głównym dostawcą rozwiązań farmaceutycznych oraz w zakresie opieki zdrowia konsumentów w Europie Środkowo-Wschodniej, oferując pełny zakres usług na rzecz naszych partnerów strategicznych.
Zasoby
Utalentowany zespół ponad 500 osób zapewnia spójną jakość, niezawodność oraz profesjonalizm naszych usług.
W firmie A&D Pharma jesteśmy przekonani, że udane partnerstwo opiera się na przejrzystości i skutecznej komunikacji. Jesteśmy zaangażowani aby działa

Dlaczego wybrać
A&D Pharma Marketing & Sales
1.
Wyjątkowa, regionalna kompleksowa oferta dla Europy Środkowo-Wschodniej

  • Bezpośrednia obecność w obszarze, bez żadnych pośredników
  • Pełen zakres usług
2.
Uproszczony model dla producenta
3.
Personel mający doświadczenie w zakresie leków dostępnych bez recepty, leków na receptę, leków generycznych, suplementów diety oraz dermokosmetyków, z doświadczeniem lokalnym oraz wcześniejszym doświadczeniem w korporacjach wielonarodowych

4.
Udokumentowane wyniki

  • Pomyślne wprowadzenie na rynek produktów w Europie Środkowo-Wschodniej
  • Długoterminowe partnerstwo z głównymi międzynarodowymi producentami
5.
Kultura przestrzegania przepisów

Przestrzeganie przepisów

Stanowisko A&D Pharma w sprawie przestrzegania przepisów i standardów etycznych
W A&D Pharma jesteśmy zaangażowani na rzecz utrzymania najwyższych standardów etycznych i zawodowych w branży farmaceutycznej. Nasza podstawowa wartość znajduje odzwierciedlenie w zbiorze przepisów oraz standardowych procedur operacyjnych, obowiązujących wszystkich pracowników i partnerów.

Firma A&D Pharma wdraża i przestrzega lokalnych, europejskich i amerykańskich przepisów (takich jak ARPIM, EFPIA, FCPA), zgodnych również ze standardami etycznymi i zachowaniem zgodności naszych partnerów.

Podstawowe zasady etyczne w firmie A&D Pharma dotyczą między innymi:
• zasad przeciwdziałania przekupstwu i korupcji
• uczciwej konkurencji oraz przestrzegania przepisów o ochronie konkurencji
• uczciwości w relacjach biznesowych
• poufności w zakresie działalności biznesowej oraz unikania konfliktu interesów
• zachowania informacji poufnych
• współpracy z organami
• przepisów dotyczących przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
• regulacji etycznych w stosunku do pracowników służby zdrowia

GORĄCA LINIA dot. zgodności: +4 0372 072 240
Pracownicy i/lub partnerzy mogą skontaktować się z „GORĄCĄ LINIĄ dot. zgodności”, jeśli otrzymają informację o dowolnej sytuacji, która jest nieetyczna lub nielegalna.
GORĄCA LINIA jest czynna przez całą dobę: +4 0372 072 240. Skargę można również przesłać na adres: compliance@adpharma.com.

A&D Pharma Marketing & Sales Romania W sprawie transferów wartości do specjalistów i organizacji zdrowia można uzyskać na stronie internetowej Krajowa Agencja produktów leczniczych i wyrobów medycznych.
Nasi partnerzy w Europie Środkowo-Wschodniej
logourifooter