Naša stránka používa súbory cookies a iné technológie, takže my a naši partneri si vás pamätáme a vieme, ako používate našu stránku.
Tu si prečítajte viac o súboroch cookies a o podobných technológiách. Ďalšie použitie tejto stránky sa bude považovať za vyjadrenie súhlasu.
Posunúť
hore
O Míľniky Poslanie Zdroje Výhody Dodržiavanie predpisov Transparentnosť Naši partneri v strednej a východnej Európe

Posunúť
dole

Partnerstvo s nami vám prinesie výhody
Oblasti našich odborných znalostí

Spoločnosť A&D Pharma Marketing & Sales je súčasťou A&D Pharma Holdings, ktorá už 15 rokov zbiera odborné znalosti v oblasti veľkoobchodu, maloobchodu a marketingových a predajných služieb.

S konsolidovaným obratom 840 miliónov EUR pôsobí daná Skupina v 5 krajinách strednej a východnej Európy (Rumunsko, Poľsko, Bulharsko, Maďarsko, Slovensko).

Hlavnou činnosťou spoločnosti A&D Pharma Marketing & Sales je ponuka služieb s pridanou hodnotou v oblasti prístupu na trh, regulačných záležitostí, distribúcie, predaja a marketingu pre jej strategických partnerov.

Cenovo výhodné riešenie pre tzv. outsourcing.

Posun od štruktúry pevných nákladov k variabilným nákladom.

Prístup na nové trhy.

Manažment, rast a rozširovanie existujúcich okrajových značiek, čo umožňuje interným oddeleniam zameriavať sa na vypracované portfóliá a známe geografické regióny.

Prístup k nevyužitým špecializovaným obchodným kanálom.

Poradenstvo a školenia.

OBRAT

107 miliónov EUR
v roku 2014 v 5 krajinách

SLUŽBY S PRIDANOU HODNOTOU

Predaj a marketing
Regulačné záležitosti
Regionálny a národný veľkoobchodný predaj
Prístup na trh
Medicína a farmakovigilancia

PRÍSTUP DO STREDNEJ A VÝCHODNEJ EURÓPY

Rumunsko
Poľsko
Bulharsko
Maďarsko
Slovensko

KOMPLEXNÉ PORTFÓLIÁ

RX a OTC lieky
výživové doplnky
dermatologická kozmetika
zdravotnícke prístroje
Poslanie spoločnosti
Vedúce postavenie v oblasti predaja a marketingu v strednej a východnej Európe s úspešnou históriou a jasnou stratégiou rozvoja.

Spoločnosť má A&D Pharma Marketing & Sales v súčasnosti

  • jedinečný obchodný model, ktorý poskytuje komplexný rad služieb na farmaceutickom trhu v strednej a východnej Európe,
  • ponúka najväčší špecializovaný tím marketingových a obchodných špecialistov na RX a voľne predajné lieky, výživové doplnky, zdravotnícke prístroje a dermatologickú kozmetiku,
  • ponúka prístup a pôsobenie v regióne strednej a východnej Európy pre miestne alebo medzinárodné farmaceutické spoločnosti.

S úspešnou históriou a jasnou stratégiou rozvoja sme spoľahlivým partnerom pre zdieľanie úsilia ako aj rizík pre vzájomný, dlhodobo prosperujúci vzťah.

MÍĽNIKY

V SÚČASNOSTI

Spoločnosť má A&D Pharma Marketing & Sales v súčasnosti

  • jedinečný obchodný model, ktorý poskytuje komplexný rad služieb na farmaceutickom trhu v strednej a východnej Európe,
  • ponúka najväčší špecializovaný tím marketingových a obchodných špecialistov na RX a voľne predajné lieky, výživové doplnky, zdravotnícke prístroje a dermatologickú kozmetiku,
  • ponúka prístup a pôsobenie v regióne strednej a východnej Európy pre miestne alebo medzinárodné farmaceutické spoločnosti.

S úspešnou históriou a jasnou stratégiou rozvoja sme spoľahlivým partnerom pre zdieľanie úsilia ako aj rizík pre vzájomný, dlhodobo prosperujúci vzťah.

2010

Získanie Ozone Laboratories ako tretia strana v obchodnej činnosti a infraštruktúre v Poľsku, na Slovensku a v Maďarsku

2009

Získanie 100 % účasť v spoločnosti Arishop v Bulharsku a Srbsku

2008

Špecializované divízie dosahujúce konsolidovaný trhový podiel 20 % v Rumunsku

2006

Od roku 2006 zameranie sa na to, aby sme sa stali poskytovateľom farmaceutickým služieb v strednej a východnej Európe.
Vytvorenie špecializovanej obchodnej jednotky pre lieky na predpis.

1997

Vytvorenie farmaceutickej veľkoobchodnej jednotky (Mediplus)

1994

Vytvorenie spoločnosti A&D Pharma – prvého strategického partnera BMS

Naším poslaním je byť hlavným farmaceutickým poskytovateľom a poskytovateľom pre spotrebiteľské zdravotnícke riešenia v strednej a východnej Európe a zároveň ponúkať komplexný rozsah služieb pre našich strategických partnerov.
Zdroje
Talentovaný tím 500 ľudí zabezpečuje konzistentnú kvalitu, spoľahlivosť a odbornosť našich služieb.
V spoločnosti A&D Pharma veríme, že úspešné partnerstvo sa zakladá na transparentnosti a efektívnej komunikácii a zaväzujeme sa konať cieľavedome a zodpovedne pri vytváraní hodnôt pre našich partnerov.

Prečo si vybrať spoločnosť
A&D Pharma Marketing & Sales
1.
Jedinečná regionálna, tzv. one stop ponuka pre strednú a východnú Európu

  • Priama pôsobnosť v oblasti, kde nie sú žiadni iní sprostredkovatelia
  • Celý rozsah služieb
2.
Zjednodušený model pre výrobcu
3.
Skúsený personál v oblasti OTC, RX, GX, výživových doplnkov a produktov dermatologickej kozmetiky, s miestnymi skúsenosťami a minulými skúsenosťami v nadnárodných korporáciách

4.
História výkonnosti

  • Úspešné uvedenie produktov v strednej a východnej Európe
  • Dlhodobé partnerstvá s hlavnými medzinárodnými výrobcami
5.
Kultúra dodržiavania predpisov

Dodržiavanie predpisov

Pozícia spoločnosti A&D Pharma v oblasti dodržiavania predpisov a etických noriem
V spoločnosti A&D Pharma sa zaväzujeme k dodržiavaniu najvyšších etických a odborných noriem vo farmaceutickom priemysle. Táto základná hodnota sa odráža aj v našom súbore pravidiel a štandardných operačných postupoch, ktoré sa vzťahujú na všetkých zamestnancov a partnerov.

Spoločnosť A&D Pharma implementuje a rešpektuje miestne, európske a americké predpisy (ako sú ARPIM, EFPIA, FCPA) a dodržuje predpisy aj vo vzťahu k normám svojich partnerov v oblasti etiky a dodržiavania predpisov.

Niektoré zo základných etických princípov spoločnosti A&D Pharma sa týkajú nasledovného:
• Boj proti úplatkárstvu a korupcii
• Spravodlivá konkurencia a dodržiavanie antimonopolného zákona
• Integrita v obchodných vzťahoch
• Zachovávanie dôvernosti pri vykonávaní obchodnej činnosti a vyhýbanie sa konfliktom záujmov
• Zachovávanie dôvernosti informácií
• Spolupráca s orgánmi
• Predpisy vzťahujúce sa na pranie špinavých peňazí
• Etická norma vo vzťahu k HCP

ZÁKAZNÍCKA LINKA pre otázky dodržiavania predpisov: +4 0372 072 240
Zamestnanci a/alebo partneri môžu kontaktovať Zákaznícku linku pre otázky dodržiavania predpisov, ak sa dozvedia o akejkoľvek situácii, ktorá je neetická a protiprávna.
ZÁKAZNÍCKA LINKA funguje 24 hodín 7 dní v týždni: +4 0372 072 240 alebo môžete napísať vašu sťažnosť na: compliance@adpharma.com.

A&D Pharma Marketing & Sales Romania glede prenosov vrednosti na strokovnjake in zdravstvene organizacije je mogoče dostopati na spletni strani Nacionalna agencija za zdravila in medicinske pripomočke.
Naši partneri v strednej a východnej Európe
logourifooter